Jessicas grotta

E contrario

Jag kom att tänka på en sak i torsdags när vi hade vår första juridik-lektion (på tisdagen hade vi juridisk svenska, och det är inte riktigt samma sak). Detta är egentligen något som slog mig på gymnasiet när jag för första gången blev bekant på riktigt med juridiken. I Äktenskapsbalkens första kapitel, andra paragraf står det stadgat följande;

Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. (ÄktB 1:2)
 
Sveriges Rikes Lag
 
Kan man inte genom det utläsa e contrario (motsatsvis) att det strider mot lagen att vara otrogen? Nu är ju inte otrohet ett brott, men det borde det väl vara egentligen? För om man är otrogen, visar man ju knappast trohet? Visserligen ses det oftast inte med blida ögon av omgivningen om man skulle vara otrogen, för det är moraliskt förkastligt. Fast å andra sidan, om man ändå har uttryckt sig på det här sättet i lagen att man ska vara sin andra hälft trogen (visa trohet), borde man väl kanske ägnat en stund åt att fundera ut en lämplig påföljd om man inte visar trohet? Okej, jag vet att det kostar pengar att stifta/ändra lagar, men att det är moraliskt förkastligt verkar inte ha någon betydelse för vissa. I och för sig uppkommer då frågan om vem som ska se till att det upprätthålls.

Om vi säger att det finns ett gift par där kvinnan en dag är otrogen och mannen får veta detta, då står det ju hans ord mot hennes om han på något sätt skulle ta detta till rätten och hon nekar till det. Med andra ord skulle vi behöva ha polisens ingripande, d.v.s. att de utreder det hela och vi behöver ju polisens resurser på annat håll.

Till syvende och sist var det kanske inte en så briljant idé att låta otrohet vara ett brott. Men det var bara en liten tanke.


Dagens citat:

"Kärlek är att ge, inte att få."
(Okänd)

Ha det så bra!
Kramar
Jessie