Jessicas grotta

Statistik - av ondo eller av godo?

Efter praktik på två myndigheter har jag insett en sak (utöver att myndighetsanställda hela tiden försöker hitta anledningar till att fika Wink). Det är att statistik betyder väldigt mycket. Helst ska man ha så bra statistik som möjligt. På åklagarkammaren betyder det att under månadens sista dagar ska åklagarna fatta beslut i så många ärenden som möjligt. Helst i alla de kan, eftersom kammaren då får låg balans - och ju lägre desto bättre. Låg balans speglar effektivitet. Låg balans betyder att kammaren är en arbetsmyra.

I alla fall i teorin. I praktiken innebär det att mot slutet av månaden kan vissa åklagare (dock INTE alla) vara mer benägna än vanligt att åtalsunderlåta eller skriva av ärenden. Att åtalsunderlåta betyder att åklagaren har gjort bedömningen att den misstänkte redan fått en påföljd som kan omfatta den brottslighet som är aktuell för den eventuella åtalsunderlåtelsen (exempelvis som man nyligen dömts till skyddstillsyn och den nya brottsligheten bara ligger på bötesnivå). Man får med andra ord ingen ny påföljd, men åtalsunderlåtelsen blir en "prick" (egentligen heter det "avsnitt") i belastningsregistret och är något som man kan komma att ta hänsyn till vid lagföring i framtiden. Ett exempel på sådan hänsyn är om det är fråga om olovlig körning eller grov olovlig körning.
Åtalsunderlåtelse behöver inte vara något fel (tvärtom är det bra att den möjligheten finns), men i det här sammanhanget (vid hysterin kring månadsslutet) kan det vara dåligt. Att åtalsunderlåta eller skriva av gör det enkelt för åklagaren som inte behöver rota mer i ärendet. De blir av med det. De har fattat ett beslut. Ett beslut som bidrar till låg balans ...

En av åklagarna på min praktikplats pratade någon gång om ett av sina ärenden i fikarummet och sade att det var rätt krångligt. Den här åklagaren övervägde att åtalsunderlåta eller skriva av (jag lade aldrig på minnet vilket det var) för att (och jag citerar) "bli av med det".

Åtalsunderlåtelse och avskrivning är bra verktyg i arbetet, men dessvärre riskeras det att missbrukas och framför allt när åklagarna har pressen att behöva ha månadsbalans i åtanke. Då blir dessa verktyg en lat utväg. En hel del misstänkta hade kunnat få hårdare påföljd (även om vårt påföljdssystem inte syftar till att bestraffa eller hämnas, utan till att rehabilitera) om åklagarna hade valt att anstränga sig lite till. Naturligtvis är en snabb handläggning bra och jag menar som sagt inte att alla åklagare gör så här, utan det är bara en del. Fast det räcker att någon enstaka åklagare väljer verktygen som en lat utväg. Det är tillräckligt illa.
Vad speglar egentligen låg månadsbalans? Att många beslut har tagits. Men speglar det om besluten var riktiga? Om det var "rätt"? Nej. Bara att det har tagits många beslut och att det därmed har varit snabb handläggning. Med andra ord talar denna balans inte om något viktigt utan resulterar snarare i någon slags snoppmätartävling. "Vilken kammare kan fatta flest beslut?" Det är som med elevers/studenters betyg. Många gånger speglar dessa inte vilka kunskaper man har inom ett visst område, utan om hur mycket man ansträngde sig inför proven eller tentorna. Nu i efterhand (för att ta ett exempel) vet jag att jag hade kunnat få högre betyg i svenska (A till C) på gymnasiet - om jag hade ansträngt mig mer. Däremot tycker jag att mina MVG i matte A och B speglar rätt väl mina matematiska kunskaper (trots att jag inte alls tycker om matematik). Detsamma kan jag inte säga om mina MVG i naturkunskap A och B. Att jag lyckades få så höga betyg i dessa ämnen beror på att jag nästintill slet som ett djur inför proven, men efteråt lämnade stor del av kunskaperna mitt huvud. Jag minns endast en bråkdel av allt jag lärde mig. Med andra ord - hur väl speglar mina naturkunskapsbetyg vilka kunskaper jag besitter i ämnet?

Jag tycker att det är farligt när vårt rättssamhälle drabbas av denna statistikbesatthet. Det är trots allt andras liv som man har att göra med.


Dagens citat:

"Det är ansvarsfullt att vara meteorolog i TV. Att det finns folk som tror på vad han säger gör inte saken lättare."
(Okänd)


Ha det så bra!
Kramar
Jessie
Namn:
Kom ihåg mig?
Mailadress (publiceras ej):
URL/bloggadress:
Kommentar: