"Välkommen till Brf Helvetet!"

När jag var på nämndsekreterarkonferensen i november lovade jag att i separata inlägg skriva lite om det som gästföreläsarna pratade om. Som du själv märker har det gått några månader sedan november utan att jag har skrivit något om det som jag utlovade. Men nu ska det i alla fall bli ändring på det. Eftersom jag tyckte att bostadsrättsnämnden var intressant, tänkte jag i dag berätta om det vi fick veta.
 
Föreläsarens (han är en av tre ledamöter i bostadsrättsnämnden) inledning var fantastisk! I alla fall om man arbetar med bostadsrättsföreningar. För trots att det kanske inte hörs på namnet handlägger hyres- och arrendenämnden några ärenden med bostadsrätter och bostadsrättsföreningar (om du är intresserad av att se exakt vilka ärenden som vi prövar, kan du läsa det här). Hur som helst, det jag kommer skriva nu skriver jag med glimten i ögat och hoppas att du inte tar illa upp. Han började i alla fall prata om himmel och helvete och att han föreställde sig att man hamnade i en hiss när man dött. Precis som vilken hiss som helst skulle den här hissen gå uppåt eller nedåt. Om den skulle gå nedåt, skulle man när man kommit ut mötas av ett praktfullt valv med den prydliga inskriptionen: "Välkommen till bostadsrättsföreningen Helvetet!". För att antagligen kunna förstå varför samtliga sekreterare på konferensen brast ut i skratt när han sade detta behöver man nog veta att det är mer regel än undantag att det är massa onödigt tjafs eller fruktansvärt mycket krångel i ärenden där en bostadsrättsförening eller bostadsrättshavare i övrigt är inblandade. Framför allt om de inte har något juridiskt ombud. Därför förstod vi precis vad han menade när han sade att han föreställde sig helvetet som en bostadsrättsförening.
 
 
Bostadsrättsnämnden är en slags ventil för bostadsrättsföreningen (i fortsättningen kallade föreningar) och bostadsrättshavare när dessa är i tvist med varandra. Eftersom bostadsrättsnämnden är en skiljenämnd är det valfritt att medverka och precis som ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) är besluten bara rekommendationer. Deras beslut är alltså inte bindande. Efteråt följer de upp ärendet för att se om beslutet följdes eller inte (vilket ARN också gör). Föreläsaren förklarade att de flesta av deras ärenden som gått vidare till domstol har i domstolen fått samma utgång som i bostadsrättsnämnden.
 
Handläggningen vid bostadsrättsnämnden är helt och hållet skriftligt (man kan läsa mer om vad en ansökan ska innehålla och hur ansökan går till på deras hemsida) och ibland kan man som sökanden behöva komplettera. Den som skickar in en ansökan måste antingen vara en medlem i en förening eller vara en förening. Det som ledamöterna sedan gör är att läsa allt material. Därefter resonerar de tillsammans för att sedan komma fram till en bedömning.
 
 
Ansökan är avgiftsbelagd (vad det kostar går att läsa på deras hemsida) och de har cirka 70 till 80 ärenden per år (det motsvarar ungefär hur många ärenden vi på den hyresnämnden där jag jobbar får in på lite mindre än två dagar). Precis som hyresnämnden ger de inga råd utan gör endast bedömningar.
 
Det är ont om den här typen av rättsfall eftersom det inte är många tvister som går till domstol, vilket kan bero på att domstolstvister dels tar lång tid, dels är dyra. Bostadsrättsnämnden kan lämna ut sina avgöranden, men det gör de efter att avgöranden har avidentifierats. Han berättade att de planerar att i framtiden lägga ut sina avgöranden på nätet.
 
Bostadsrättsnämnden åker inte ut på besiktningar som vi på hyresnämnden kan göra. De avvisar ärenden som kan handläggas av hyresnämnden och de tar heller inte upp ärenden som redan avgjorts i domstol. Bostadsrättsnämndens handläggningstid av varje ärende är cirka fem till sex månader.
 
Bostadsrättsnämnden har som sagt en hemsida som man kan besöka om man är nyfiken.


Dagens citat:

"Man bör ta itu med en lätt sak som om den vore svår och med en svår sak som om den vore lätt."
(Baltasar Gracián)


Ha det så bra!
Bostadsrättsliga kramar
Jessie