"Du är ju inte kompetent"

Efter snart fem år som advokatsekreterare, har jag mött en hel del fördomar gentemot min arbetsroll. Fast naturligtvis har jag stött på ännu fler positiva situationer. Dock tycker jag att det är oerhört intressant att få höra vad folk tror om mig, i min egenskap av sekreterare.
 
Den "roligaste" kommentaren jag hittills hört, var i förra veckan när jag pratade med en ny klient, där tingsrätten förordnat min chef som offentlig försvarare. Min chef hade bett mig ringa personen för att höra om hen hade några funderingar, för annars var tanken att vi senare skulle boka in en besökstid för klienten, i och med att tingsrätten inte satt ut målet till förhandling än. Troligtvis blir det till hösten. Ganska tidigt gjorde klienten klart för mig att hen ville prata med min chef istället, eftersom klienten inte ansåg att det var meningsfullt att diskutera något med mig, i och med att jag inte är "kompetent" - med tanke på att jag "bara" är sekreterare.
 
 
Nej, jag tar inte åt mig. Personen känner ju inte mig, så denne kan omöjligt uttala sig om hur kompetent eller inte jag är. Huvudsaken är att jag själv vet vad jag kan eller inte kan.
 
Ha det så bra
Kramar
Jessie